Witamy na naszej stronie!


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Siemianowicki Ośrodek Szkoleniowy powstała w marcu 2000 roku. Prowadzimy działalność szkoleniową w zakresie zarówno przyuczenia do zawodu, jak i różnorodne kursy doskonalące, między innymi w zakresie zawodu masażysty i zawodów pokrewnych.

Kursy doskonalące prowadzimy już od dwunastu lat zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty oraz rozporządzeniem MEN. Posiadamy również uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla Urzędów Pracy. Bierzemy udział w szkoleniach dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kilku lat prowadzimy również działalność wydawniczą, w ramach której zajmujemy się publikacją oraz kolportażem książek o tematyce naukowej. W tym okresie działalności powstało wiele pozycji wydawniczych, najnowsze z których prezentujemy na stronie.